Archive for the ‘Network’ Category

Maksud rangkaian (networking) ialah menghubungkan komputer untuk berkongsi maklumat dan sumber. Ia juga merupakan teknologi yang berubah dan begitu kompleks. Banyak yang boleh dibuat untuk menyambungkan perkakasan seperti mesin pencetak, komputer dan lain-lain. Ia juga dapat menghubungkan perisian dari satu komputer ke komputer yang lain.

(selanjutnya…)

Advertisements

Rangkaian Maya ( VPN )

Posted: 2 Mac 2008 in Network
Tag:, ,

VPN – Virtual Private Network, ialah satu rangkaian yang menghubungkan sumber (komputer) ke sumber yang lain melalui beberapa node (router) atau senang dikenali, internet. VPN boleh dikatakan lebih kompleks dari point-to-point. Dari Internet Engineering Task Force, vpn boleh di kategorikan kepada beberapa bahagian: (selanjutnya…)

LAN (Local Area Network) adalah salah satu teknologi tangkaian yang menyambungkan alatan komputer / komputer dalam satu kawasan yang kecil seperti pejabat, bangunan, kolej, rumah dan sebagainya. (selanjutnya…)